Bike & Snow Shop
Podstawowy słownik CrossFit

Podstawowy słownik CrossFit

Byś nie czuł się zagubiony podczas treningu przedstawiamy kilka pojęć crossfitowych.

Reklama Google. Nie zawsze jest fit ;-)
 • WOD "Workout Of the Day" - Trening danego dnia. Część treningu, trwająca od kilku do kilkunastu minut, jak mamy ambitną grupę to czasem dłużej ;) Każdego dnia schemat ćwiczeń WOD jest inny
 • BENCHMARK - WOD sprawdzający sprawność ćwiczącego. Są to wytyczne jednakowe na całym świecie
 • AMRAP – As many rounds as possible - Jak najwięcej rund w danej jednostce czasu
 • 5R4T – 5RFT – 5 rounds for time – 5 rund na czas
 • EMOM – Every Minute on the Minute – wykonywanie danego ćwiczenia co pełną minutę
 • For time – zestaw ćwiczeń wykonywanych na czas. Robisz tylko raz i koniec
 • TC – time cap - Czas na wykonanie WOD
 • Gymnastics – ćwiczenia gimnastyczne
 • Weightlifting – podnoszenie ciężarów
 • Powerlifting – trójbój siłowy
 • Mobility – zwiększanie mobliności, ruchomości w stawach, rozciąganie, podstawowe techniki masażu, radzenia sobie z bólami i dolegliwościami
 • Streching – rozciąganie
 • MetCon – Metabolic Conditioning – ćwiczenia "cardio", nie koneicznie tylko "cardio", można też tak określić dużą intensywność i mały ciężar
 • Skalowanie – dostosowywanie obciążenia, liczby powtórzeń, ćwiczeń do poziomu ćwiczącego. Zmniejszanie np. obciążenia w WOD, tak aby każdy dał radę go wykonać bezpiecznie
 • Rx – pochodzi od łacińskiego słowa "recipere", czyli "weź", używanego w aptekarstwie. Czyli jest też skrótem od słowa "recepta" – tego co mamy zalecone. I tak, w odniesieniu do WOD, "Rx" oznacza oryginalne obciążenie, zapisane w WOD, bez skalowania. Jeśli ktoś was zapyta, czy robiliście WOD "Rx", będzie pytał o to, czy robiliście go z zalecanym obciążeniem, czy może je zmniejszyliście
 • Heat – każdy WOD wykonywany na zawodach może być podzielony na "Heat 1", "Heat 2" itd. Jest to podział na grupy zawodników podczas tego samego WOD. Jeśli na zajęciach mamy tylko 5 wioślarek, a chcemy zrobić WOD, podzielimy 10 osobową grupę na "Heat 1" i "Heat 2"
 • Tabata – zestaw dowolnych ćwiczeń wykonywanych w następującym schemacie: 8 rund: 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku
 • BW – Body Weight – masa ciała
 • PR – personal record – twój personalny rekord
 • ROM – Range of Motion – zasięg ruchu
 • Rep – repetition – powtórzenie
 • Set – seria
 • RM – rep max – maksymalne powtórzenie, 5RM – pięć powtórzeń na maksymalnym ciężarze, 1RM – jedno powtórzenie na maksymalnym ciężarze

Podstawowy sprzęt do treningu CrossFit

 • Rope – lina
 • Climbing Rope - lina do wspinaczki
 • Rings – kółka gimnastyczne
 • Rope jump – skakanka
 • KB – kettlebell
 • Slam ball – piłka wypełniona piaskiem do uderzeń o ziemię
 • Medicine Ball – MB – piłka lekarska
 • Row – wioślarz
 • Rack – klatka do ćwiczeń
 • Barbell – sztanga
 • Bar – sztanga lub drążek
 • Bumper – obciążenie/talerze na sztangę odporne na rzucanie