Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk zaprasza na II Bieg Papieski

Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk zaprasza na II Bieg Papieski

02 kwietnia 2017, w niedzielę, ulicami Skierniewic przebiegną uczestnicy II Biegu Papieskiego.

Reklama Google. Nie zawsze jest fit ;-)

Biegacze wystartują sprzed Kościoła Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny przy ul. Armii Krajowej 4 o godzinie 13.00.

Długość trasy to około 7 kilometrów, meta przy Kościele Garnizonowym p.w. Wniebowzięcia NMP Plac Jana Pawła II 1.

Trasa biegu prowadzi ulicami miasta, uczestnicy będą poruszać się w jednej grupie, w spokojnym tempie.

Każdy z biegaczy otrzyma pamiątkowy medal.

Pamiątkowy medal 2 Biegu Papieskiego w Skierniewicach

PLAN IMPREZY

11:30 – 12:30 Uroczysta Msza Święta
12:45 – 12:55 Zbiórka zawodników biegu
13:00 Start biegu
Ok. 14:15 Zakończenie biegu

Czas zakończenia biegu może ulec przyspieszeniu lub opóźnieniu w zależności od tempa biegu (ok. 15 – minut).

Organizatorzy

Głównym organizatorem biegu jest Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk, współorganizatorami: Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz Kościół Garnizonowy p.w. Wniebowzięcia NMP.

Regulamin biegu

I. Cel imprezy

- Uczczenie 12 rocznicy śmierci Świętego Jana Pawła II
- Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

II. Organizator

Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk

III. Termin i miejsce biegu

1) Bieg odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2017 roku o godz. 13.00
2) Miejsce: Skierniewice
START – sprzed kościoła Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny ul. Armii Krajowej 4,
META – przy kościele Garnizonowym p.w. Wniebowzięcia NMP Plac Jana Pawła II 1.
Bieg ulicami miasta.
3) Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godziny 12:55.
4) Długość trasy: około 7 km

IV. Uczestnictwo

1) W biegu może startować każdy, kto nie posiada przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów.
2) W biegu mają prawo startu osoby, które ukończyły 18 lat oraz młodzież od 12 roku życia startująca z opiekunem.
3) Uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora z tytułu uczestnictwa.

V. Zasady zachowania uczestników biegu

1) Uczestnicy ruszają do biegu wspólnie z linii startu.
2) Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora.
3) Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy.

VI. Postanowienia końcowe

1) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne .
2) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
3) Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór ( białe koszulki) i obuwie sportowe.
4) Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów II Biegu Papieskiego.
5) Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu.

Plakat II Biegu Papieskiego w Skierniewicach

Plakat 2 Biegu Papieskiego w Skierniewicach

Strona wydarzenia na FB.