Bike & Snow Shop
II edycja Rajdu Rowerowego 707 - 705 Drogi, które łączą

II edycja Rajdu Rowerowego 707 - 705 Drogi, które łączą

Zeszłoroczny, pierwszy rajd rowerowy "707 - 705 Drogi, które łączą" przebiegał w strugach deszczu. W tym roku zapowiada się piękne słońce...

22 lipca 2018 w Skierniewicach to dwie imprezy dla rowerzystów: druga edycja Rajdu 707-705 oraz rowerowy piknik rodzinny w Zaścianku Babie Lato.

Uczestnicy obu imprez będą częściowo jechali tą samą trasą - ścieżką rowerową Skierniewice - Bolimów, ale w przeciwnych kierunkach. Miejmy nadzieję, że oba peletony jednak się nie spotkają... ;-)

Organizatorzy Rajdu Rowerowego 707 - 705 Drogi, które łączą

  • Gmina Nowy Kawęczyn
  • Miasto Skierniewice
  • Gmina Bolimów

Trasa rajdu to ok. 35 km, planowany czas przejazdu 2,5 godz.

Kiedy: 22.07.2018r.
Start: 11:30 - wyjazd z Bolimowa, przejazd ul. Senatorską, ul. Żabią, wjazd na ścieżkę rowerową wzdłuż drogi 705 przez Gminę Bolimów
12:30 - przejazd przez Miasto Skierniewice: Rawską, przez Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Aleją profesora Szczepana A. Pieniążka, przez Rondo Solidarności, Aleją Macieja Rataja, ul. Widok,ul. Marii Curie - Skłodowskiej, przejazd ścieżką rowerową wzdłuż drogi 707 przez Gminę Nowy Kawęczyn
Postój: ok 13:00 przewiduje się postój przeznaczony na odpoczynek w Rawiczowie, za Hortmaszem
Meta: 14:00 - koniec rajdu przy Urzędzie Gminy Nowy Kawęczyn.

Na mecie organizatorzy planują imprezę plenerową z częścią artystyczną, przygotowaną dla uczestników imprezy.

Informacje od organizatorów rajdu

Dzieci i młodzież mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Istnieje możliwość samodzielnego udziału w rajdzie osoby niepełnoletniej (powyżej 16 roku życia) na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, na ich pełną odpowiedzialność.

Uczestnicy rajdu mogą się dołączyć w czasie przebiegu rajdu.

Powrót rajdu - na własną odpowiedzialność.

W czasie rajdu służby porządkowe czuwają nad bezpieczeństwem uczestników przejazdu zachowując szczególną uwagę w tych miejscach, w których ścieżka przecina się z jezdnią lub gdy trzeba poruszać się po drodze, gdzie nie ma ścieżki rowerowej (teren  Skierniewic).

Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwa oprócz organizatora Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Każda Gmina oraz Miasto Skierniewice odpowiada za swój teren w kwestii bezpieczeństwa przejazdu i zapewnienia własne służby porządkowe oraz pomoc medyczną w czasie trwania rajdu.

Podczas rajdu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychotropowych. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby trzeźwe. Rowery muszą spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Nie będą pobierane składki od uczestników rajdu. Uczestnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Uczestnicy podczas jazdy w ruchu ulicznym mają obowiązek nie przekraczania osi jezdni.
Wszyscy uczestnicy rajdu mają obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz organizatora zachowując prawidłowe odległości pomiędzy rowerami.
Nad całością rajdu koordynację sprawować będzie P. Roman Nowicki ze Stowarzyszenia Rowerzystów ze Skierniewic, będąc w stałym kontakcie z komendą Powiatową Policji ze Skierniewic i Jednostką Ratownictwa Medycznego.