Kreatywni Rewolwerowcy
I Turniej Siatkówki Plażowej Miast

I Turniej Siatkówki Plażowej Miast

Pierwsze takie wydarzenia w historii siatkówki plażowej w Skierniewicach.
Rywalizacja to cykl 4 turniejów w 4 miastach: Sochaczew, Żyrardów, Łowicz, Skierniewice.
Finał - 4 września w Skierniewicach.

Reklama Google. Nie zawsze jest fit ;-)

REGULAMIN TURNIEJU MIAST

I. ORGANIZATORZY

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie
- Aqua Żyrardów Sp. z o.o.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJÓW

1 etap - Żyrardów
17 lipca 2016 r. Niedziela
Start Rozgrywek 8.30
Zalew Żyrardowski
Wpisowe 30zł

2 etap – Sochaczew
24 lipca 2016 r. Niedziela
Start Rozgrywek 10.00
Boisko przy ul. Chopina 101
Wpisowe 10zł

3 etap - Skierniewice
6 sierpnia 2016 r. Sobota
Start Rozgrywek 10.00
Zalew Zadębie w Skierniewicach- 2 plaża ul. Gajowa
Wpisowe 30zł

4 etap - Łowicz
20 sierpnia 2016 r. Sobota
Start Rozgrywek 10.00
ul. Bonifraterska 3
Wpisowe 30zł

FINAŁ - Skierniewice
4 września 2016 r. Niedziela
Start Rozgrywek 10.00
Zalew Zadębie w Skierniewicach- 2 plaża ul. Gajowa
Wpisowe 30zł
Punktacja każdego turnieju prowadzona będzie wg. Schematu: ilość par x 10 punktów rankingowych.

DO FINAŁOWEGO TURNIEJU ZAPISAĆ SIĘ MOŻE KAŻDY, LECZ PARY Z PUNKTAMI Z POPRZEDNICH TURNIEJÓW BĘDĄ ROZSTAWIONE.

III. ZGŁOSZENIA

- Zgłoszenia przed turniejem do godziny otwarcia turnieju
- Wpisowe płatne w dniu zawodów przy boisku
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny
w przypadku nie wpłacenia wpisowego lub podania danych niezgodnych
z prawdą;
- Losowanie odbędzie się po zakończeniu zapisów;

IV. UCZESTNICTWO

- Zespoły składają się z 2 osób
- Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własna odpowiedzialność.


VI. PRZEPISY GRY

- W czasie gry obowiązują przepisy PZPS

Systemem rozgrywek:

- System Brazylijski do 2 przegranych meczów
- 1 set do 21 pkt. z przewagą 2 pkt.

UWAGA: organizator zastrzega sobie możliwość zamiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

VII. DYSKFALIFIKACJE I WYKLUCZENIA

Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower)
w przypadku gdy:
- drużyna z własnej winy nie stawiła się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 10 minut;
- drużyna wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego;
- drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania, w tym przypadku drużynie przeciwnej dopisuje się punkty potrzebne do wygrania seta;
- w drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni;


VIII. UWAGI KOŃCOWE

- Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu
i przepisów gry.
- Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników, kibiców, osoby towarzyszące podczas turnieju.
- Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe
w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek;
- Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział
w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki
i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z dojazdami na i z zawodów włącznie.
- Turniej ma charakter charytatywny i w czasie rozgrywek prowadzona będzie zbiórka pieniędzy dla Mariusza Misiury. 10 zł z każdego wpisowego będzie przekazane na ten sam cel.

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- W kwestiach interpretacji regulaminu oraz nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.