Bike & Snow Shop
Aktywny Widok - piątkowy wieczór rowerowy

Aktywny Widok - piątkowy wieczór rowerowy

W imieniu organizatorów zapraszamy na wspólny przejazd okolicami miasta Skierniewice.
Start dzisiaj o 18.30 ze Skate Parku.

Reklama Google. Nie zawsze jest fit ;-)

Trasa liczy około 25 km, tempo przejazdu - spacerowe ... max 15 km/h.

Dzisiejszy przejazd jest pierwszym z planowanych cyklicznych spotkań miłośników dwóch kółek.
Kolejne będą się odbywały w każdy piątek - jeśli tylko pogoda pozwoli.

Organizatorzy

  • Aktywny Widok akcja społeczna mająca na celu integrację mieszkańców Skierniewic i nie tylko.
  • BIKE & SNOW SHOP - najlepsze sklepy rowerowe. I nie tylko...
  • Razem dla Skierniewic - organizacja pozarządowa działająca na rzecz mieszkańców Skierniewic
  • Skierniewickie Stowarzyszenie Rowerowe - rowerowi wariaci ;-)

Regulamin Piątkowych Wieczorów Rowerowych (Aktywny Widok)

1. Każdy uczestnik „wieczorów rowerowych” ubezpiecza się we własnym zakresie.
2. Organizatorzy zalecają założenie kasków rowerowych na głowy.
3. Organizatorzy zalecają aby każdy uczestnik posiadał i korzystał z kamizelki odblaskowej.
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w „wieczorach rowerowych” tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
5. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu. Organizatorzy ani osoby prowadzące nie biorą odpowiedzialności za żadne zdarzenia i szkody wynikłe podczas tej opieki.
6. Osoby prowadzącej grupę nie wolno wyprzedzać bez jej wyraźnej zgody. Przy większej liczbie uczestników prowadzący wyznacza spośród innych uczestników doświadczoną osobę zamykającą grupę. Pozostali uczestnicy nie powinni utrudniać wypełniania żadnego z tych zadań.
7. Wszyscy uczestnicy „wieczorów rowerowych” powinni wykazywać zrozumienie dla działania w grupie, od siebie począwszy. Niedopuszczalne jest np. odłączanie się od grupy bez powiadomienia osoby prowadzącej.
8. Prowadzący może usunąć z wycieczki osoby zagrażające bezpieczeństwu albo świadomie i uporczywie działające na szkodę wycieczki, organizatorów lub innych osób.
9. Każdy uczestnik „wieczorów rowerowych” musi znać przepisy ruchu drogowego i stosować się do nich.
10. Chcąc wybrać się na „wieczór rowerowy” należy posiadać sprawny rower, a także odpowiednie akcesoria do jego naprawy w razie awarii.
11. Każdy uczestnik „wieczorów rowerowych” powinien zabrać ze sobą przynajmniej jedną zapasową dętkę oraz zestaw narzędzi do własnego roweru.
12. Prowadzący/organizatorzy „wieczorów rowerowych” nie występują w roli serwisantów. Przy drobnych awariach są w stanie pomóc w naprawie, jednak przy poważniejszych usterkach nie biorą żadnej odpowiedzialności za zły stan techniczny sprzętu uczestnika i tym samym nie mają obowiązku przerywania wycieczki czy też organizowania transportu zastępczego.
13. W „wieczorach rowerowych” prowadzonych po zmroku, uczestnik musi posiadać odpowiednie oświetlenie rowerowe, by nie tylko być widocznym na drodze, ale również bezpiecznie dojechać do celu.
Rowery uczestników powinny być wyposażone:
- z przodu - co najmniej w jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej;
- z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.
Oba światła mogą być migające.
14. W trakcie przejazdu w ramach „wieczorów rowerowych” organizatorzy zabraniają wykonywania przez uczestników trików i akrobacji na rowerach ze względu na bezpieczeństwo uczestników.
15. „Wieczory rowerowe” relacjonowane są w postaci tekstu oraz zdjęć, bądź krótkiego filmiku i publikowane na stronie internetowej Aktywny Widok. Niektóre zdjęcia wykorzystywane są również do celów promocyjnych. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku w powyższych publikacjach. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na publikacje wizerunku należy poinformować o tym prowadzących przed rozpoczęciem wycieczki.
16. Uczestnictwo w prowadzonych „wieczorach rowerowych” jest jednoznaczne z akceptacją postanowień powyższego regulaminu.