II Nocny Przejazd Rowerowy

II Nocny Przejazd Rowerowy

19 sierpnia będzie miał miejsce II Nocny Przejazd Rowerowy organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach.

Reklama Google. Nie zawsze jest fit ;-)

Rozpoczęcie i miejsce zbiórki: godz. 21:00 Rynek w Skierniewicach.
Wyjazd na trasę rowerową- z miejsca zbiórki o godz. 21:15.

Trasa przejazdu obejmuje ulice: Rynek (start), Gałeckiego, 3 Maja, Sobieskiego, Wyszyńskiego, Widok, Skłodowska, Fabryczna, Domarasiewicza, Warszawska, Św. M. Kolbe, Boh. Westerplatte, Miedniewicka, Unii Europejskiej, Podleśna, Graniczna, Strobowska, Zadębie, Górna, Gajowa (meta).

Tak było podczas pierwszej edycji

{youtube}964nqMzpG6Q{/youtube}

WARUNKI UCZESTNICTWA

• Każdy uczestnik przed startem ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
• W przejeździe rowerowym mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo.
• Posiadanie przez uczestników przejazdu rowerowego niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
• Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
• Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
• Uczestnicy przejazdu rowerowego ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy = przestrzeganie Kodeksu Drogowego.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW PRZEJAZDU ROWEROWEGO

Przejazd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Uczestnicy przejazdu rowerowego zobowiązani są do:
• Przestrzegania Regulaminu przejazdu rowerowego oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa przejazdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
• Ze względu na rekreacyjny charakter przejazdu rowerowego oraz możliwość uczestnictwa w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie przejazdu.
• Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
• Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
• W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
• Przed wyruszeniem pilot przejazdu rowerowego omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
• Uczestnicy biorą udział w przejeździe rowerowym na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

Przejazd rowerowy nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!

Na trasie zabrania się:

• Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
• Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
• Niszczenia przyrody,
• Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
• Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Nad bezpieczeństwem uczestników przejazdu rowerowego czuwa oprócz organizatora - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

Odpowiedzialność organizatora:
• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.


Postanowienia końcowe:

• Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
• Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.