Bike & Snow Shop
XVII Rowerowy Rajd Rodzinny

XVII Rowerowy Rajd Rodzinny

Zapraszamy na kolejną edycję rowerowego Rajdu Rodzinnego organizowanego przez Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach oraz Stowarzyszenie Razem dla Skierniewic.
Impreza dofinansowana jest z dotacji Miasta Skierniewice.

Trasa Rajdu Rodzinnego

Trasa rajdu liczy około 36 kilometrów: Rynek w Skierniewicach – Senatorska – Prymasowska – Kościuszki – Waryńskiego – Armii Krajowej – Skłodowskiej – ścieżka rowerowa przy trasie 705 – Trakt Łowicki (w lewo) – Polana Siwica – Piaski – Łasieczniki - Bolimów - Joachimów Mogiły - drogi leśne – Grabskie Sioło.

Tempo jazdy będzie dostosowane do najmłodszych uczestników ;-)

Na trasie rajdu zostały przewidziane dwa postoje:  w okolicach 14 kilometra - przy rezerwacie przyrody Polana Siwica oraz na 28 kilometrze przy cmentarzu niemieckim w Joachimowie-Mogiłach.

Celem rajdu jest propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia, integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację, stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny oraz propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

Program  rajdu rowerowego

  • termin rajdu: 09.06.2019 r. (niedziela)
  • zbiórka na Rynku prze Ratuszem Miejskim. Biuro Rajdu czynne od g.8.30 do g.10.00
  • start g. 10:00
  • meta ok. godziny 14
  • na mecie ognisko + konkursy
  • zakończenie rajdu ok. godz. 15:00

Zgłoszenia na rajd rowerowy Skierniewice - Grabskie Sioło

Wysokość opłaty za Rajd Rodzinny - 10 zł (nie dotyczy dzieci poniżej 5 roku życia). Uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni przez Organizatora Rajdu.

Zgłoszenia:

Poniżej pełny Regulamin Rajdu Rodzinnego.